Expertise

Jan Kamminga

Mijn naam is Jan Kamminga, geboren op 29 juni 1959 te Nieuwer Amstel. Ik ben breed georiënteerd en ervaren op het vakgebieden Groen en Grond-, Weg en Waterbouw. Ik geef gedegen en gedreven leiding aan projecten op het gebied van:

 • Grondverzet
 • Kaderwerken
 • Waterkeringen
 • Dijkverzwaringen en -reconstructies
 • Waterbodemsaneringen
 • Binnenstedelijk en landelijke baggerwerken
 • Aanleg natuurvriendelijke oevers
 • Realisatie van natuurbouw
 • Beheer en onderhoud van natuurgebieden

Hiernaast ben ik nauw betrokken geweest bij de inventarisatie voor dijkreconstructies en herinrichtingsplannen, bestek voorbereidingen, bestek schrijven en aanbestedingen.

Werkervaring heb ik zowel bij de opdrachtgever (werkvoorbereiding, bestekschrijven calculeren, Directie en Toezicht), als bij de opdrachtnemer (Uitvoeder/Projectleider) opgedaan.

Verder heb ik ervaring met verschillende aanbesteding contractvormen zoals Europees-, openbaar-, meervoudig onderhands- en EMVI contracten.

Volgens mijn werk- en opdrachtgevers ben ik deskundig, gedreven, een harde werker en heb ik een directe manier van communiceren.

Referenties worden op verzoek graag verzorgd.

Vrijwilligerswerk

Ik ben vrijwilliger op enkele zorgboerderijen in de omgeving van Nes aan de Amstel alwaar ik fungeer als klusjesman.

Voorts ben ik EHBO’er bij de lokale vereniging en bij het Nederlandse Rode Kruis waar ik deel uit maak van het Noothulpteam Amstelland

Opleidingen en cursussen

Vervanging beschoeiing Hardenberg

LTS autotechniek 1967
Monteur bedrijfswagens 1979
Eerste auto-elektricien 1981
Boomverzorging 1992
Advanced Autocad 1995
RAW bestekschrijven* 2000
VCA en VCA** Leidinggevende 2001
Leidinggevende Projecten 2003
Uitvoering GWW 2005
Docent EHBO 2006
SIBK BRL 7000, 7001 en 7003* 2008
Directie UAV 2009
UAV-GC* 2011
Flora en Fauna Bestendig Beheer, niveau 3.* 2013
* Afgesloten met certificaat; overige met diploma
Softwarekennis, licentiehouder
 • KPD GWW Bundel 2.1 (Bestek.Net)
 • KPD GWW Besteksadministratie 5.1
 • Auto Cad LT
 • Microsoft Office 2010

Baggeren Lingewaal

Werkervaring

1975 – 1976 Leerling plaatbankwerker Fokker N.V Schiphol
1976 – 1979 Monteur Bedrijfswagens Stergam B.V Amsterdam
1979 – 1981 Onderhoudsmonteur vaar- en voertuigen Brandweer Amsterdam
1981 – 1985 Werkplaats chef hogere landbouwschool SNV Tanzania
1985 – 1987 Onderhoudsmonteur vaar- en voertuigen Brandweer Amsterdam
1987 – 1989 Zelfstandig ondernemer JK Mob.werkplaats Amstelveen
1989 – 1993 Machinist / Monteur Waternet Amsterdam
1993 – 1995 Medewerker Algemene Dienst Waternet Amsterdam
1995 – 1997 Landmeter / Tekenaar Waternet Amsterdam
1997 – 2000 Ontwerper Civiel Technische Werken Waternet Amsterdam
2000 – 2006 Toezichthouder Weg- en Waterbouw Waternet Amsterdam
2006 – 2008 Projectleider / Uitvoerder JP Schilder B.V Ursem
2008 – 2010 Senior Medewerker (A) Civiele Techniek PP Consultants Amsterdam
2010 – heden Zelfstandig Ondernemer JK Projectbegeleiding Nes a.d. Amstel

Projecten

Uitgevoerde projecten in loondienst

 • Opbouw en inrichting praktijkafdeling landbouwhogeschool in Tanzania. Bouw, inrichten en opstarten werkplaatsen, magazijnen, stallen en schuren. (SNV)
 • Bestekstekeningen maken van civiel technisch werken. Onder meer landinrichtingen, dijkreconstructies, waterbouwkundige kunstwerken, betonwerk etc. (Hoogheemraadschap)
 • Toezicht van projecten op het gebied van wegverhardingen, riool- en poldergemalen, baggerprojecten, waterbodemsaneringen, dijkverzwaringen en dijkreconstructies, kabels en leidingen, rioleringen, grondverzet, groenvoorzieningen, waterkeringen, betonwerk, calamiteitenbestrijding etc. (Hoogheemraadschap)
 • Calculeren en begroten van aan te nemen werken, uitvoering geven aan lopende werken, administreren en na-calculeren van de werken, aansturen van het personeel en onderaannemers. (JP Schilder).
 • Inventariseren voor de meer-jaren baggerplanning van Hoogheemraadschap Hollands Noordenkwartier en controlemetingen na voltooiing van baggerwerkzaamheden. ( PP Consultants)
 • Besteksgereed maken van diverse werken, het verzorgen van aanbestedingen verzorgen en het begeleiden van civiel- en cultuurtechnische werken tijdens de uitvoering voor Hoogheemraadschap van Rijnland (PP Consultants).

Recent uitgevoerde of nog lopende projecten als zelfstandige

 • Waarneming directievoering/toezichthouder winterbaggerwerken i.o.v. Waterschap Rivierenland
 • Toezichthouder dijkherstel en realisatie waterbergingen i.o.v. HH Hollands Noorderkwartier
 • Toezichthouder havenverdieping en aanleg loswal i.o.v. Niebeek Milieumanagement B.V.
 • Toezichthouder en besteksadministratie diverse baggerwerken i.o.v. o.a. Niebeek Milieumanagement B.V., Intech B.V. en gemeentes Haarlem en Bloemendaal
 • Toezichthouder natuurbouwproject Leyduin i.o.v. Landschap Noord Holland
 • Bestekschrijver en tekenaar dijkreconstructie Oosthuizen i.o.v. HH Hollands Noorderkwartier
 • Directievoering beschoeiings- en baggerwerken Zwartemeer i.o.v. Niebeek Milieumanagement B.V.
 • Toezichthouder onderhoudterreinen i.o.v. Waterschap Hollandse Delta
 • Toezichthouder verzwaring zeedijk Wieringermeer i.o.v. HHS Hollands Noorderkwartier
 • Beheerder bentwoud i.o.v. Staatsbosbeheer
 • Beeldbestek realiseren voor onderhoud Bentwoud i.o.v. Staatsbosbeheer

Contactformulier


CONTACTgegevens

 • Kerklaan 13
  1189 WE
  Nes aan de Amstel
 • 06 – 243 691 34
 • jan@jkpb.nl